Посетени страни

Тези дни попаднах на един сайт, който изготвя карта на света с посетените страни. Та реших и аз да си направя такава.

До сега съм посетил следните (по ред на първо посещение):

 1. България – тук съм роден и съм за постоянно, и затова също се брои 🙂
 2. Румъния
 3. Италия
 4. Ватикана – много е малка като територия, мощна на влияние и е независима, отделна държава
 5. САЩ
 6. Гърция
 7. Турция
 8. Германия
 9. Великобританиядобавена на 10 декември 2012
 10. Ирландия – добавена на 5 ноември 2014
 11. Македония – добавена на 25 юли 2016
 12. Австрия – добавена на 27 май 2017
 13. Чехия – добавена на 27 май 2017
 14. Сърбия – добавена на 21 април 2017
 15. Унгария – добавена на 6 май 2018
 16. Белгия – добавена на 7 ноември 2018
 17. Испания – добавена на 7 ноември 2018
 18. Марокодобавена на 7 ноември 2018
 19. Хърватско – добавена на 7 март 2019
 20. Словения – добавена на 7 март 2019
 21. Кипър – добавена на 18 април 2023

А ето така изглежда картата на света, покорен до момента 😉

Общо посетени 21 страни (9.72%)

Тук можете да направите своя карта

А също и тук