Какво е успех?

Stefan Chekanov at TEDx

Какво е успех? Отговорът на този въпрос ни вълнува от хилядолетия, и вероятно никога няма да получим еднозначен отговор.

На 23-ти април в Пловдив се проведе TEDx – конференция, фокусирана върху споделянето на идеи, които си заслужават. Имах честта да бъда поканен и да споделя моето виждане за успеха. Разказах накратко моята история за пътя по който преминахме с брат ми до момента, трудностите и победите. Накрая се оказа, че сме преживели успех по различни и необичайни начини.

Цялата презентация можете да видите тукWhat is success?

Stefan Chekanov at TEDx

What is success? The answer of this question excites us for milleniums, and we’ll probably never get a clear answer.

On April 23 there was a TEDx conference in Plovdiv. It’s focus is on ideas that worth spreading. It’s an honor for me that I was invited to share my view about the success. I told my story for the path we had with my brother until now, the struggles and the wins. Finally it came out that we experienced the success in different and unusual ways.

Here is the talk (in Bulgarian language)