Православната църква и ин-витро

По телевизията подеха кампания против Българската православна църква, заради нейното становище по въпроса със зачеването ин-витро, ин-виво и сурогатното майчинство. Журналистите не са прочели какво Църквата казва, а направо я обвиняват в “Църквата срещу ин витро”, “Църквата “анатемоса” ин витрото и сурогатното майчинство” и други такива нападки.

Тъй като въпросът е важен и засяга много семейни двойки, смятам че е важно да знаем какво всъщност е становището на Църквата. Ако на някой му се чете, ето адреса на цялото официално становище, което се намира на сайта на Св. Синод на Българската Православна Църква
СТАНОВИЩЕ на СВ. СИНОД НА БПЦ – БП относно МЕТОДИТЕ НА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ И ЗАМЕСТВАЩОТО МАЙЧИНСТВО

Накратко най-важното от становището на Църквата е:

В духа на неизменната православна вяра в съвършенството, всезнанието, благостта и светостта на Божията воля Българската православна църква-Българска патриаршия не може да подкрепя методите на асистирана репродукция, както и сурогатното майчинство доколкото те нарушават целостта на брака. БПЦ благославя единствено “ин витро”/”ин виво” оплождането, при което се използва материал от самите съпрузи и се имплантира/т ембрион/и в самата съпруга без да се допуска унищожаването на нито един от тях.

Това становище не е против тези методи за репродукция, а само против опасните практики, свързани с тези методи, които вредят на родителите и на децата (ембрионите).

Документа е изготвен изключително професионално. Запознали са се в подробности с проекто-закона. Направили са подробен анализ на моралните, етичните и физиологични проблеми, които възникват от тези практики. Проблема е разгледан изключително подробно. Изложени са както богословски доводи, така и чисто морални и етични. В целия документ личи грижа за семейните двойки и децата.

Чест прави на Светия Синод за смелостта да изразят такава категорична позиция.

Тук има копие на същия документ в PDF формат
Orthodox_Church_and_in_vitro_fertilization.pdf