Android телефон и край на разговор

On Call End icon

Телефоните с Android са много интересни и мощни играчки. Но, поне моя телефон Google Nexus One е повече компютър отколкото телефон. Предполагам затова има една странна функция – всеки път когато разговор по телефона приключи, телефона отваря екрана с историята на повикванията (call log). За какво ми е да видя че преди малко съм говорил със съпругата ми? Нали точно преди една секунда затворих? Много ме дразнеше това поведение на телефона.

Затова седнах и направих една програма за Android, която следи за приключени разговори и когато разговора приключи, вместо да отвори екрана с историята на разговорите, отваря екран по мой избор. Вече два дни съм с тази програма и се наслаждавам колко удобен стана телефона 🙂 Публикувах я на Android Market и за по-малко от два дни има 400 изтегляния. Програмата се казва “On Call End”. Ако искате да я ползвате, просто въведете в полето Search на Android Market “On Call End” и следвайте инструкциите.

On Call End settings
On Call End settings

On Call End Options to navigate after a call
On Call End Options to navigate after a call

Android phone and call end

On Call End icon

Android phones are very interesting and powerful toys. And, at least my Google Nexus One, are more computers than phones. I guess this is the reason why my phone has a strange feature – each time a call ends, the phone opens the call log screen. Why? Why do I need to know I had a talk with my wife a second ago? This was very annoying.

Well, I created an Android application that monitors the phone state and when a call ends it opens a screen of my choice instead of call log. I have this application for two days now and I enjoy how good the phone is (now) 🙂

I published it on Adnroid Market and for less than two days it was downloaded 400 times. The application is called “On Call End”. If you want it, just enter “On Call End” in the Android Market “Search” and follow the instructions.

On Call End settings
On Call End settings

On Call End Options to navigate after a call
On Call End Options to navigate after a call