Резултати от преброяването през 2011

Преброяване 2011

Скоро бяха публикувани официалните резултати от преброяването, което се проведе през февруари 2011.

Интересна е частта за етническото разпределение. Ето цитат, който се намира на страница 23

Установилите се демографски тенденции и засилената емиграция през последните 20 години се отразяват върху броя на всички етнически групи в страната, в резултат на което не настъпват съществени изменения в етническата структура на населението в годините между последните две преброявания.

Българската етническа група обхваща 5 664 624, или 84.8% от лицата, доброволно декларирали етническото си самоопределение. Делът на българската етническа група в сравнение с преброяването през 2001 г. се увеличава с 0.9 пункта. В началото на 20 век българският етнос е 77.1% от населението и от 1910 година до сега относителният му дял е над 80%, като през 1910 година е 81.1% и с най-висока стойност през 1975 година – 90.9%.

Турската етническа група е втората по численост, като към 1.02.2011 г. 588 318 лица са се самоопределили като етнически турци. Те представляват 8.8% от всички лица. Относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2001 година. При преброяванията от 1900 до 1926 г. делът на турската етническа група е над 10% и от 1934 г. този дял е в границите от 9.7% през 1934 г. до 8.4% през 1975 година.

Ромският етнос традиционно е третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 325 343 души според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 4.9% или с 0.2 процентни пункта повече от 2001 година.

Казано накратко:

  1. Българите се увеличават с 0.9 процентни пункта
  2. Турците намаляват с 0.6 процентни пункта
  3. Ромите (циганите) се увеличават с 0.2 процентни пункта

Извода е: Българите се увеличават с почти пет пъти повече процентни пункта отколкото ромите.

Така че, моля, никой да не ни плаши, че щели да ни превземат с раждаемост. Може да ни превземат, ако ние самите се циганизираме, и започнем да се държим така.

Забележка: Аз смятам, че има българи, които се държат по-зле от цигани и има цигани, които се държат по-цивилизовано от много българи. За мен циганизация, не е етнически признак, а поведенчески.

Данните са взети от тук
http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf

Копие на документа има и тук
Census2011final

Преброяване 2011

Преброяване 2011

Преброяване 2011Днес се преброих през Интернет. Много лесно стана и ми отне само 30 минути с регистрацията и попълване на данните за цялото ми семейство. Има подробни инструкции на всяка стъпка, който чете няма как да се обърка. Много добре е направено, изключително професионално. Поздравления на екипа на Националния Статистически Институт за професионалната работа!!!

Адреса за преброяването е https://iscensus2011.nsi.bg/. Побързайте, тъй като електронното преброяване ще е възможно до 10 февруари 2011.