Млечния път

Нямах планове да снимам Млечния път. Но щом се озовахме на мястото и повдигнах очи към небето, бях очарован от ясната видимост на галактиката. Не устоях на изкушението, веднага извадих фотоапарата и започнах да снимам. После някой случайно освети района с фенер и се получи тази снимка.

Просто бях на правилното място в правилното време 🙂